Orbita Ziemi wokół Słońca

Odległości i wymiary nie są podane w skali. Kolorowe linie wskazują równonoce i przesilenia.
Styczeń

Nachylenie promieni słonecznych na wybranej szerokości geograficznej w samo południe

Widok Ziemi

Wybrana szerokość geograficzna
Oddziela oświetloną i nieoświetloną półkulę
Równik
Zwrotniki
Koła polarne
EarthSpaceLab.com

Pory roku

Wesprzyj tę stronę i kup mi kawę! :-)

Co powoduje pory roku? Jak wysoko nad horyzontem jest Słońce w ciągu roku na różnych szerokościach geograficznych? A jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby oś Ziemi miała inne nachylenie?Wybór miejsca na Ziemi

Można używać myszki do poruszania się w przestrzeni i obracania sceny.

Szybkość obrotowa jest spowolniona w stosunku do szybkości obiegowej Ziemi wokół Słońca.