Leden
Označuje zimní a letní slunovrat
Označuje jarní a podzimní rovnodennost
Označuje přísluní a odsluní

Oběh Země kolem Slunce

Jak vypadá oběžná dráha Země kolem Slunce? Co by způsobila větší excentricita dráhy?

Aktuální hodnoty Země v modelu

Vzdálenost od Slunce: mil. km
Rychlost oběhu: km/s
Sluneční energie: W/m²

Sluneční energie zahrnuje veškeré elektromagnetické sluneční záření, které při dané vzdálenosti Země od Slunce dopadá na plochu 1 m2 kolmou ke slunečním paprskům.

Pomocí myši se můžete pohybovat v prostoru a otáčet scénou.