ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ - ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ.
Google Sheets, e-mail: [email protected]

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਦੋ! :-)

Try a new April 2024 Solar Eclipse Quiz!

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਮੌਸਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਮੌਸਮ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ope ਲਾਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ?

ਸੋਲਰ ਟਾਈਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸੋਲਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮੈਪ ਵੇਖੋ!

(c) timeanddate.com

ਚੰਦਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ

ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?

ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ! ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇਗਾ?

(c) timeanddate.com

ਤਿੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਲਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ

ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ "ਵਾਕ" ਲਓ.

(c) Martin Vézina

ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪ ਹਨ? ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ.

ਐਪ ਬਾਰੇ

ਐਪ Earth Space Lab ਗ੍ਰਾਮਮਾਰ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ (ਭੂਗੋਲ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

This app was created by Václav Černík ([email protected]) and it's based on his diploma thesis at the Faculty of Science, Charles University in 2017. Any comments can be sent to e-mail [email protected].

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ:

  • RNDr. Marek Křížek, Ph.D. – ਡਿਪਲੋਮਾ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
  • RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. – ਡਿਪਲੋਮਾ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ

Translations:

Would you like to help me with translations? You can translate this website into many languages or fix some translation error. Use this spreadsheet and send me an email ([email protected])! Thank you!

Thank you for your help with translations!

All available translations: বাংলা (Bengali) English Euskara (Basque) Čeština (Czech) Dansk (Danish) Español (Spanish) Français (French) हिन्दी (Hindi) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) Basa Jawa (Javanese) 한국어 (Korean) Bahasa Melayu (Malay) Nederlands (Dutch) Polskie (Polish) Português (Portuguese) Русский (Russian) ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) Türkçe (Turkish) Tiếng Việt (Vietnamese) 汉语 (Chinese)


Credits:

Background image (c) Can Stock Photo / onyxprj